Grapes estàndard

Encuéntralo en el sector:

Qué es?

Són peces metàl·liques de fixació disponibles en diferents mides tant d'amplada com de profunditat per més o menys gruix de l'producte a grapar.

Per a que serveix?

Les grapes s'utilitzen per fixar elements com paper, fusta, plàstics tous, teles, etc.

Com s'utilitza?

Mitjançant grapadores manuals o pneumàtiques que a l'pressionar foraden el material i doblen i uneixen els extrems de la grapa tancant dins el material grapat.

Per a qui és?

Per a tots els públics, l'ús de grapadores està molt difós en tots els àmbits.