Estoigs ous

Encuéntralo en el sector:

Qué es?

Els estoigs per a ous són safates de cel·lulosa 100% reciclables de diferents capacitats.

Per a que serveix?

Gràcies a la cel·lulosa, podrà protegir els ous davant petits cops així com l'oxigenació del producte i absorció de líquids davant d'una possible rotur

Com s'utilitza?

Present i disposi amb cura i ordenadament els ous en cada esquerda de l'estoig per ous.

Per a qui és?

Indispensables per a granges de gallines ponedores i indústries alimentàries per envasar-correctament abans de la venda a el públic.