Fil de polièster

Encuéntralo en el sector:

Qué es?

És una bobina de fil de polièster resistent per cosidora de sacs.

Per a que serveix?

Per al tancat de sacs de paper, ràfia o plàstic utilitzeu el fil de polièster.

Com s'utilitza?

El tancat es realitza mitjançant cosidora automàtica o portàtil. Amb el paper crepè aconseguirà un millor acabat de la tanca.

Per a qui és?

Per a empreses que envasin i comercialitzin productes envasats en sacs com ciments, farines, carbó, llenya, etc.