Etiqueta de corbata

Encuéntralo en el sector:

Qué es?

L'etiqueta de corbata és una tira plàstica que incorpora un paper tèrmic al dors.

Per a que serveix?

Per tancar paquets fets amb malles teixides que contenen en general fruites o verdures.

Com s'utilitza?

Podeu imprimir, alhora que envasa, la informació que desitgi utilitzant màquines envasadores.

Per a qui és?

Per a empreses envasadores de fruites i verdures.