Fiberfilm

Encuéntralo en el sector:

Qué es?

El fiberfilm és un film estirable per paletitzat que incorpora unes fibres i un alt gramatge en el gruix.

Per a que serveix?

Per obtenir una major resistència per micra, per tant podrà aconseguir major rendiment que amb altres films estirables.

Com s'utilitza?

La seva aplicació és mitjançant màquina enfardadora. S'introdueix la bobina a la màquina perquè vagi desenvolupant el film i aplicant-lo a la càrrega que se situa a la plataforma de la enfardadora.

Per a qui és?

Per a tot tipus d'empreses que enviem càrregues en palets.