Film de Polietilè termoretràctil

Encuéntralo en el sector:

Qué es?

El film de polietilè termoretràctil és un film amb la característica de retractilarse sobre si mateix a l'aplicar-li calor.

Per a que serveix?

Serveix per embolicar i segellar una càrrega aplicant calor a l'film que s'endureix garantint una inviolabilitat de la càrrega fins al seu destí i ús.

Com s'utilitza?

A aplicar amb màquina retractiladora.

Per a qui és?

Per a qualsevol empresa que vulgui segellar els seus paquets per garantir la inviolabilitat.