Funda isotèrmica

Encuéntralo en el sector:

Qué es?

És una funda per palets amb bombolles d'aire i una làmina de PET aluminitzat. Les bombolles d'aire creen una càmera d'aire i la capa d'alumini reflecteix la llum assegurant així aïllar la temperatura interior de la càrrega.

Per a que serveix?

Si necessita protegir un palet que contingui un producte amb necessitats especials de temperatura pot utilitzar una funda isotèrmica per mantenir la temperatura de l'pallet.

Com s'utilitza?

Pot complementar la seva funció amb les bases per a palets isotèrmiques amb velcro incorporat que es fixen a

Per a qui és?

Molt útil per al sector alimentari i farmacèutic.