Plàstics amb tractament anticorrosiu (VCI)

Encuéntralo en el sector:

Què és?

Disposem de làmines, bosses o films plàstics amb tractament VCI (substàncies que inhibeixen la corrosió).

Per a què serveix?

Garanteixen que els productes metàl·lics que puguin estar en contacte amb aigua, clor, oxigen, etc. embalats amb plàstics tractats amb VCI evitessin corroir durant el transport o emmagatzematge

Com s'utilitza?

Embolicar o envasar les peces metàl·liques o les màquines en bosses, làmines o films i segellar-ja sigui amb nusos, fleixos, grapes, etc.

Per a qui és?

Per indústries mecàniques, metal·lúrgiques, etc. Especialment indicat per a aquells trànsits el port es realitzarà per via ma