Indústria de la fusta

Envasos i materials per al sector de la Fusta. El sector de la fusta dóna cabuda a negocis de tala, serradores, indústries transformadores, fabricants de mobles, etc.Des de la seva origen fins a la seva transformació final en mobles, la fusta necessita ser transportada i protegida usant materials resistents, duradors i delicats alhora. Trobi en aquest apartat des fleixos d'acer fins protectors de foam per protegir els cants i cantonades dels mobles.