Química

Envasos i altres materials per al sector químic. La indústria química i farmacèutica necessita garantir en els seus processos de fabricació i envasat seguretat, estanquitat, higiene i protecció. Trobi en aquest apartat envasos com pots, bosses, guants d'un sol ús i altres materials d'embalatge que l'ajudaran a garantir aquests aspectes en totes les seves etapes de fabricació, envasat, emmagatzematge i distribució dels seus productes.
Abrir
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?