Balances

Encuéntralo en el sector:

Qué es?

Les balances són un instrument indispensable gairebé en qualsevol sector o negoci. Les trobareu electròniques, romanes o de final de línia per a cadenes d'en

Per a que serveix?

Li permeten conèixer el pes del producte o substància.

Com s'utilitza?

Es col·loca el producte tot sobre de la balança i depenent de si és electrònica i digital li apareixerà el pes en pantalla o si és romana d'ajustar els pesos fins que la barra quedi equilibrada.

Per a qui és?

Molt necessàries per a la venda de productes a l'pes.