Termògraf

Encuéntralo en el sector:

Què és?

És un aparell de mesura de temperatura.

Per a què serveix?

Per registrar la temperatura dels nostres productes durant el transport i emmagatzematge s'utilitzen els registradors de temperatura o termògrafs.

Com s'utilitza?

Aquests aparells registren gràfica o digitalment la temperatura ambient en un rang de temps programat.

Per a qui és?

Per a empreses de logística i distribuïdors de fruita.