Encenalls

Encuéntralo en el sector:

Què és?

Són petites làmines o fils de plàstic o trossets de fusta molt fins formant un encoixinat protector.

Per a què serveix?

És un material de farciment i protecció interior per a caixes. Perquè no quedin espais lliures entre l'objecte i la caixa i aquest no es mogui durant la manipulació de la caixa amb risc de trencaments.

Com s'utilitza?

S'introdueixen encenalls a la base de la caixa, després l'objecte i s'acaba d'omplir els espais lliures de la caixa amb més ferritja. Després es tanca la caixa amb cinta adhesiva.

Per a qui és?

Per a empreses que necessitin enviar o transportar objectes fràgils.