Ampolles i garrafes

Encuéntralo en el sector:

Qué es?

Les ampolles i garrafes són recipients de plàstic PET o PE de diferents formats i capacitats amb o sense nansa.

Per a que serveix?

Per contenir i transportar de forma segura líquids com oli, vi, aigua, vinagre, i altres líquids no alimentaris.

Com s'utilitza?

El líquid s'introdueix a l'ampolla o garrafa i gràcies als taps a pressió i amb precinte de seguretat s'assegura la inviolabilitat de l'contingut.

Per a qui és?

Per a empreses productores i envasadores d'olis i vinagres, begudes, indústries químiques, etc.