Grapadores manuals

Encuéntralo en el sector:

Què és?

Les grapadores manuals són petits instruments que a l'exercir una força amb la mà claven una grapa sobre els materials que volem subjectar.

Per a què serveix?

Tant per a ús en oficines o domèstic com industrial per engrapar sobre fusta o materials tous, com per fixar tanques amb les grapadores d'anellament, així com fixar cables de televisió a la paret.

Com s'utilitza?

S'introdueix la tira de grapes a l'interior de la grapadora i s'exerceix pressió sobre el material a grapar amb ella.

Per a qui és?

Oficines, particulars, electricistes, etc.